CS / EN

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

1. Oficiální název Státní veterinární správa
2. Důvod a způsob založení

Státní veterinární správa – organizační složka státu, je správním úřadem s působností na celém území České republiky. Je zřízena na základě zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění platných právních předpisů. SVS vykonává státní správu v oblasti veterinární péče.

3. Organizační struktura
4. Kontaktní spojení

Státní veterinární správa
Slezská 100/7, Praha 2, 12000
Telefon: +420 227 010 142, +420 227 010 111
ID datové schránky: d2vairv
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz

 

5. Případné platby můžete poukázat Bankovní účet: ČNB Praha, účet číslo 19-4221011/0710
6. 00018562
7. DIČ (není plátcem DPH)
8. Dokumenty
9. Žádosti o informace

Žádosti či stížnosti, podněty či jiné dožádání můžete podat na podatelnu příslušného organizačního útvaru Státní veterinární správy.

10. Příjem stížností a dalších podání
11. Opravné prostředky Opravný prostředek (odvolání) proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace je třeba podat na podatelnu příslušného organizačního útvaru Státní veterinární správy
12. Formuláře

Na Státní veterinární správě nejsou předepsány žádné formuláře pro žádosti o informace ani pro opravné prostředky.

14. Nejdůležitější předpisy
15. Sazebník úhrad za poskytování informací
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Odkaz na původní článek