CS / EN

Protikorupční strategie

 

Zveřejňování poradců a poradních orgánů

Dne 16. ledna 2013 schválila vláda usnesení č. 39 (Strategie vlády v boji s korupcí), jímž ukládá vždy k 15. únoru a 15. srpnu kalendářního roku – na internetových stránkách ministerstev, ostatních ústředních správních úřadů a úřadů s celostátní působností, jakož i podřízených organizací zveřejnit, resp. aktualizovat seznam za předchozí pololetí:

– poradních orgánů a pracovních týmů zřízených ministry, vedoucími ostatních ústředních správních úřadů a úřadů s celostátní působností a vedoucími ostatních organizačních složek státu, a jejich náměstky či místopředsedy, a to včetně personálního obsazení těchto orgánů,

– poradců, konzultantů, analytiků (fyzických osob) ministrů, vedoucích ostatních ústředních správních úřadů a úřadů s celostátní působností a vedoucích ostatních organizačních složek státu, a jejich náměstků či místopředsedů, pokud jsou tato místa placena z veřejných prostředků, a to za předpokladu, že nevykonávají standardní činnost úřadu stanovenou kompetenčním zákonem a jinými právními předpisy,

– poradenských a ostatních externích společností působících na základě mandátní či jiné smlouvy,

– advokátů a advokátních kanceláří, které mají uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb,

a to včetně sjednaných či smluvních odměn za činnost, včetně uvedení souhrnu vyplacených finančních prostředků.

 

Přílohy – poradci a poradní orgány

Rámcová smlouva o poskytování konzultačních služeb (1,5 MB)
Smlouva o poskytování právních služeb k administraci veřejných zakázek realizovaných SVS v rámci projektů IROP (181,2 KB)
Seznam poradců a poradních orgánů SVS - 2. pololetí 2018 (211,1 KB)
Seznam poradců a poradních orgánů SVS - 1. pololetí 2019 (234,2 KB)
Seznam poradců a poradních orgánů SVS - 2. pololetí 2019 (216,3 KB)
Seznam poradců a poradních orgánů SVS - 1. pololetí 2020 (217,6 KB)
Seznam poradců a poradních orgánů SVS - 2. pololetí 2020 (128,5 KB)
Seznam poradců a poradních orgánů SVS - 1. pololetí 2021 (216,7 KB)
Seznam poradců, poradních orgánů a společností advokátů a advokátních kanceláří - 2. pololetí roku 2021 (213,7 KB)
Tabulka vyhodnocení plnění interního protikorupčního programu SVS 2018-2019 (245,7 KB)
Tabulka vyhodnocení plnění interního protikorupčního programu SVS 2020-2021 (345,3 KB)

 

Související odkazy

Směrnice SVS č. 2/2020 - Interní protikorupční program SVS (1,3 MB)

Prošetřovatel oznámení protiprávního jednání
Katalog rizik SVS 2020 (303,1 KB)
Etický kodex - Pravidla etiky státních zaměstnanců (62,5 KB)
Etický kodex zaměstnanců Státní veterinární správy (129,4 KB)

 

Odkaz na původní článek