CS / EN

Prošetřovatel oznámení protiprávního jednání

Na Státní veterinární správě byl určen prošetřovatel oznámení protiprávního jednání

Na základě nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednaní ve služebním úřadu, byl na Státní veterinární správě určen prošetřovatel, který přijímá a prošetřuje oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu. 

Prošetřovatelem byl určen Mgr. Ing. Zdeněk Truhlář.

Pro podání oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebních úřadech v elektronické podobě byla zřízena adresa elektronické pošty prosetrovatel@svscr.cz.

Pro podání oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání v listinné podobě byla dále zřízena uzamykatelná schránka umístěná ve vestibulu budovy Státní veterinární správy, Slezská 100/7, 120 00 Praha 2.

Odkaz na původní článek