CS / EN

Nákazová situace v Evropě

Tabulka č. 1: Nebezpečné nákazy ryb v Evropě v letech 2016 – 2018 (zdroj: ADNS)

 

Stát

Počet ohnisek VHS

Počet ohnisek IHN

Počet ohnisek KHV

Počet ohnisek ISA

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Belgie

2

 

11

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Česká republika

3

 

 

 

 

 

2

2

2

 

 

 

Dánsko

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 

 

 

Estonsko

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Faerské ostrovy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Finsko

 

 

 

 

3

2

 

 

 

 

 

 

Chorvatsko

 

 

1

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Itálie

1

 

1

 

 

1

 

3

1

 

 

 

Litva

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

Lucembursko

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Maďarsko

 

 

 

 

 

 

4

2

6

 

 

 

Německo

15

12

14

5

5

3

60

156

94

 

 

 

Nizozemsko

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Norsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

Polsko

5

1

2

9

4

 

2

1

2

 

 

 

Rakousko

5

2

2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Rumunsko

1

 

 

 

 

 

1

2

1

 

 

 

Severní Makedonie

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Slovensko

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovinsko

 

 

 

2

3

1

 

1

1

 

 

 

Spojené království

 

 

 

 

 

 

35

23

27

 

 

 

Švýcarsko

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

33

17

32

16

15

12

112

194

137

0

3

0

* VHS – virová hemoragická septikémie
* IHN – infekční hematopoetická nekróza
* KHV – herpesviróza Koi
* ISA – infekční anémie lososů

 

Nákazová situace v Evropě v roce 2018

V roce 2018 bylo do systému ADNS nahlášeno velké množství ohnisek herpesvirózy Koi (celkem 137). Ohniska byla hlášena z České Republiky, Dánska, Itálie, Litvy, Maďarska, Německa, Nizozemska, Polska, Rumunska, Slovinska a ze Spojeného království. Nejvíce ohnisek bylo potvrzeno v Německu (94) viz mapa č. 1.

Mapa č. 1: Výskyt KHV v Evropě v roce 2018 (zdroj: ADNS)

 

Nákazová situace v Evropě v roce 2017

Virová hemoragická septikémie (VHS) byla potvrzena v Rakousku (celkem 2 ohniska), Německu (12 ohnisek), Polsku (1 ohnisko), Švýcarsku (1 ohnisko) a na Slovensku (1 ohnisko), viz mapa č. 1.

Mapa č. 1: Výskyt VHS v Evropě v roce 2017 (zdroj: ADNS)

V Evropě se také objevily případy IHN, které byly potvrzeny v Německu (5 ohnisek), Finsku (3 ohniska), Polsku (4 ohniska) a Slovinsku (3 ohniska), viz mapa č. 2.

Mapa č. 2 – Výskyt IHN v Evropě v roce 2017 (zdroj: ADNS)

V roce 2017 bylo do ADNS systému nahlášeno velké množství ohnisek koiherpesvirózy (celkem 194). Ohniska byla hlášena z Belgie, Dánska, Německa, Itálie, Maďarska, Polska, Rumunska, Slovinska a Spojeného království. Nejvíce ohnisek však bylo potvrzeno v Německu. Z celkem 194 ohnisek bylo 156 hlášeno právě z Německa, viz mapa č. 3.

Mapa č. 3 – Výskyt KHV v Evropě v roce 2017 (zdroj: ADNS)

 

 


Nákazová situace v Evropě v roce 2016

VHS byla potvrzena v Rakousku, Belgii, Německu, Itálii, Polsku, Rumunsku a Slovensku, viz následující mapa.

Mapa – Výskyt VHS v Evropě v roce 2016 (zdroj: ADNS)

V Evropě se také objevily případy IHN, které byly potvrzeny v Německu, Polsku a Slovinsku, viz následující mapa.

Mapa – Výskyt IHN v Evropě v roce 2016 (zdroj: ADNS)

V roce 2016 bylo do ADNS systému nahlášeno velké množství ohnisek koiherpesvirózy (celkem 88). Ohniska byla hlášena z Rakouska, Chorvatska, Dánska, Maďarska, Litvy, Lucemburka, Polska, Rumunska a Spojeného království. Nejvíce ohnisek však bylo potvrzeno v Německu. Z celkem 88 ohnisek bylo 60 hlášeno právě z Německa, viz následující mapa.

Mapa – Výskyt KHV v Evropě v roce 2016 (zdroj: ADNS)

 

 

Nákazová situace v Evropě v roce 2015

I když se vyskytlo v roce 2015 pouze jedno ohnisko virové hemoragické septikémie na našem území, sousední státy (Německo, Polsko, Rakousko) hlásily stejně tak jako minulý rok velké množství ohnisek VHS. Některá ohniska byla potvrzena velmi blízko našich hranic. Nákaza byla také hlášena z Francie, Belgie a Itálie viz „Mapa – Výskyt VHS v Evropě v roce 2015“.

V Evropě se také objevily případy infekční nekrózy krvetvorné tkáně v Polsku, Belgii, Německu, Itálii a Chorvatsku viz „Mapa – Výskyt IHN v Evropě v roce 2015“.

Mapa – Výskyt VHS v Evropě v roce 2015

Mapa – Výskyt IHN v Evropě v roce 2015

I když v rámci monitoringu KHV nebylo na našem území zachyceno již od roku 2011 žádné ohnisko, velké množství ohnisek koi herpesvirózy bylo hlášeno z Německa a Velké Británie. Menší množství ohnisek se objevilo v Rakousku a Polsku viz následující mapa.

Mapa – Výskyt KHV v Evropě v roce 2015

 

 

Nákazová situace v Evropě v roce 2014

Virová hemoragická septikémie se v roce 2014 vyskytla ve zvýšené míře nejen na našem území, ale byla také hlášena z Francie, Německa, Polska, Rakouska a Chorvatska. V Evropě se dále vyskytly případy infekční nekrózy krvetvorné tkáně v Polsku, Slovinsku, Německu, Itálii, Rakousku a Chorvatsku.

Mapa – Výskyt VHS v Evropě v roce 2014

Velké množství ohnisek koi herpesvirózy bylo hlášeno z Německa, dále také z Dánska, Spojeného Království, Polska, Rumunska, Belgie, Itálie a Maďarska. Za rok 2014 bylo nahlášeno pouze jedno ohnisko infekční anémie lososů z Norska.

Mapa – Výskyt KHV v Evropě v roce 2014

 

 

Nákazová situace v Evropě v roce 2013

Virová hemoragická septikémie se v roce 2013 vyskytla na našem území, ale byla také hlášena z Francie, Německa, Polska, Rakouska, Spojeného království a Chorvatska. V Evropě se vyskytly také případy IHN v Polsku, Slovinsku, Německu, Itálii, Rakousku a Chorvatsku. Velké množství ohnisek KHV bylo hlášeno z Německa, dále také ze Švédska, Polska a Maďarska. Za rok 2013 bylo nahlášeno pouze jedno ohnisko infekční anémie lososů z Norska.

Na základě uvedených skutečnosti lze konstatovat, že tato nepříznivě se vyvíjející nákazová situace v u nás i v Evropě v chovech ryb může být do budoucnosti značný problém. Je proto důležité dodržovat zásady biologické bezpečnosti v chovech. Základní preventivní opatření spočívají v zabránění zavlečení původce nákazy do chovného prostředí a přísné veterinární kontrole dovezených jiker i násadových ryb. Vše musí pocházet pouze z chovů bez výskytu této nákazy. Základem je pravidelně sledovat zdravotní stav vnímavých ryb v chovu. Další preventivní opatření se týkají především dodržování technologických postupů.

Mapa – Výskyt VHS v Evropě v roce 2013

Odkaz na původní článek