CS / EN

Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě 2017

Vysoce patogenní ptačí chřipka (HPAI) subtypu H5N8 byla na začátku listopadu zaznamenána u volně žijících ptáků i v komerčních chovech a malochovech drůbeže. Prvním potvrzeným ohniskem byl chov drůbeže v Maďarsku. O týden později byl výskyt nákazy hlášen také z infikovaného hospodářství v Rakousku, Německu a dalších farem v Maďarsku.

Vysoce patogenní ptačí chřipka subtypu H5N8 je současné době rozšířena téměř na celém území Evropy a vyskytla se již ve 29 zemích, viz tabulka č. 1 a 2.  Ohnisek v chovech drůbeže bylo od října 2016 nahlášeno více než 1 150. Postiženy byly především chovy vodní drůbeže.

Zdrojem nákazy jsou tažní ptáci, kteří tuto nákazu zavlekli na území Evropy z Asie, kde se tento subtyp viru vyskytuje již od roku 2009. Jedná se o vysoce virulentní kmen, jehož přenos na člověka nebyl doposud zaznamenán. U ptáků způsobuje vysoké úhyny až do 100%. Vnímaví vůči tomuto viru jsou všichni ptáci, dokonce byly zaznamenány i případy u racků, u kterých se většinou tato nákaza neobjevuje.

Nejvíce postižené členské státy EU z hlediska ohnisek v chovech drůbeže jsou Francie, Maďarsko, Německo, Bulharsko a Polsko. Německo má nejvíce případů pozitivních nalezených uhynulých nebo nemocných ptáků a výskytu nákazy u ptáků držených v zajetí.

 

Tabulka č. 1: Ohniska HPAI v chovech drůbeže a u ptáků chovaných v zajetí, případy výskytu viru u volně žijících ptáků v Evropě od 1. 10. 2016 do 1. 10. 2017 (zdroj: ADNS)

Stát

Počet případů HPAI u volně žijících ptáků

Počet ohnisek HPAI v chovech drůbeže

Počet ohnisek u ptáků v zajetí

Belgie

3

2

13

Bosna a Hercegovina

1

1

1

Bulharsko

13

71

2

Chorvatsko

12

11

0

Česká Republika

39 případů (51 pozitivních ptáků)

38

1

Dánsko

51

1

1

Finsko

16

0

1

Francie

50

486

3

Irsko

10

0

0

Itálie

10

41

0

Litva

5

0

0

Lucembursko

0

 

4

Maďarsko

63

240

5

Makedonie

1

1

0

Německo

740

92

15

Nizozemí

47

9

10

Polsko

68

65

0

Portugalsko

1

0

0

Rakousko

55

2

1

Rumunsko

93

45

2

Řecko

9

6

0

Slovensko

58

9

2

Slovinsko

44

0

0

Spojené království

23

13

0

Srbsko

20

4

0

Španělsko

2

10

0

Švédsko

34

4

2

Švýcarsko

94

0

0

Ukrajina

1

3

1

Celkem

1 563

1154

64

 

Mapa ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky v chovech drůbeže, u ptáků v zajetí a míst nálezů pozitivních volně žijících ptáků od 1. 10. 2016 do 1. 10. 2017

Zdroj: ADNS, Google

Legenda: free_map_marker_icon_red_s– chovy, free_map_marker_icon_blue_s– volně žijící ptáci, free_map_marker_icon_dark_s– ptáci chovaní v zajetí

 

V roce 2017 byla ohniska vysoce patogenní ptačí chřipky zjištěna v Algeii, Bandladéši, Bosně a Herzegovina, Kambodži, Cameroonu, Čině, Chinese Taipei, Egyptě, Makedonii, Indii, Indonesii, Iránu, Izraeli, Japonsku, Koree, Laosu, Malajsii, Mexiku, Černé Hoře, Myanmaru, Nepálu, Nigérii, Filipínách, Rusku, Saudské Arábii, Srbsku, Jižní Africe, Švédsku, Togo, Tunisu, Ugandě, Ukrajině, USA, ve Vietnamu a Zimbabwe.

 

 

Odkaz na původní článek