CS / EN

Výskyt ptačí chřipky v Evropě a ve světě 2016

Výskyt ptačí chřipky ve světě v roce 2016

V roce 2016 byl hlášen výskyt viru HPAI nejrůznějších subtypů 29 zemí z celého světa (Alžírsko, Bangladéš, Bhútán, Kambodža, Kamerun, Egypt, Ghana, USA, Indie, Irán, Irák, Izrael, Korea, Kuvajt, Indonésie, Čína, Barma, Laos, Libanon, Tožská republika, Tunis, Ukrajina, Niger, Nigérie, Mexiko, Černá Hora, Vietnam, Japonsko, Rusko atd.)

Ohniska nízce patogenní aviární influenzy byla hlášena z Kanady, Čile, Číny, Jižní Afriky a USA.

Výskyt ptačí chřipky v Evropě v roce 2016

Od začátku roku 2016 byly zaznamenány jen ojedinělé případy HPAI ve Francii a Itálii. Jednalo se o různé subtypy HPAI (H5N2, H5N1, H5N9, H7N7). Zcela mimořádnou vlnu případů vysoce patogenní ptačí chřipky přinesl podzim roku 2016. Od začátku listopadu, pravděpodobně v souvislosti s teplým začátkem podzimu a s opožděnou migrací volně žijících ptáků, byla řada případů vysoce patogenní ptačí chřipky subtypu H5N8 zaznamenána u volně žijících ptáků, v komerčních chovech a malochovech drůbeže. Prvním potvrzeným ohniskem byl chov drůbeže v Maďarsku. O týden později byl výskyt nákazy hlášen také z infikovaného hospodářství v Rakousku, Německu a dalších farem v Maďarsku. Vysoce patogenní ptačí chřipka subtypu H5N8 se  epizooticky rozšířila na území Evropy a vyskytla se již ve více než 10 zemích. Ohnisek v chovech drůbeže bylo nahlášeno bezmála 400. Postiženy byly především komerční chovy vodní drůbeže.

Mapa č. 1: Mapa ohnisek HPAI v chovech drůbeže v Evropě v roce 2016 (zdroj: ADNS)

Legenda: free_map_marker_icon_red_s– chovy, free_map_marker_icon_blue_s– volně žijící ptáci, free_map_marker_icon_dark_s– ptáci chovaní v zajetí

 

Prostřednictvím ADNS systému nahlásilo v roce 2016 18 zemí výskyt vysoce patogenní ptačí chřipky u nalezených nemocných nebo uhynulých volně žijících ptáků, viz tabulka č. 1. Převážně se jednalo o kachny a racky.

 

Tabulka č. 1: Případy HPAI v chovech drůbeže, volně žijících ptáků a ptáků držených v zajetí v Evropě v roce 2016 (zdroj: ADNS)

Stát

Počet případů HPAI u volně žijících ptáků

Počet ohnisek HPAI v chovech drůbeže

Počet ohnisek u ptáků v zajetí

Bulharsko

1

8

0

Chorvatsko

2

0

0

Dánsko

35

1

0

Francie

3

100

1

Finsko

8

0

1

Irsko

1

0

0

Itálie

1

2

0

Maďarsko

4

219

0

Německo

184

24

4

Nizozemí

37

9

3

Polsko

5

22

0

Rakousko

6

1

0

Rumunsko

6

1

0

Řecko

1

0

0

Slovensko

0

1

0

Spojené království

8

1

0

Srbsko

4

3

0

Švédsko

10

1

0

Švýcarsko

84

0

0

 

V roce 2016 byla v Evropě potvrzena také ohniska nízce patogenní ptačí chřipky (dále jen „LPAI“) v chovech drůbeže a u ptáků držených v zajetí. V chovech drůbeže bylo potvrzeno celkem 45 ohnisek LPAI (Dánsko, Francie, Německo, Itálie, Nizozemí, Spojené království). Ohniska u ptáků v zajetí byla potvrzena pouze dvě a obě se vyskytla v Německu.

Mapa č. 2: Mapa případů LPAI u volně žijících ptáků v Evropě v roce 2016 (zdroj: ADNS)

 

Nákazová situace AI v Evropě 2016

Odkaz na původní článek