CS / EN

Ochranná opatření přijatá EU (přijatá i ČR jakožto členským státem)

 

2020

 

2019


2018


2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2011

 • Nařízení Komise (EU) č. 657/2011 ze dne 7. července 2011, kterým se mění nařízení (EU) č. 297/2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima

 

2009

 • Rozhodnutí Komise 2009/6/ES ze dne 17. prosince 2008, kterým se mění rozhodnutí 2005/692/ES, 2005/731/ES, 2005/734/ES a 2007/25/ES týkající se influenzy ptáků, pokud jde o dobu jejich použitelnosti

 

2008

 • NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 86/2008 ze dne 30. ledna 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 318/2007, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky
 • Rozhodnutí Komise 2008/443/ES ze dne 5. června 2008 o finančním příspěvku Společenství na nouzová opatření pro tlumení influenzy ptáků v České republice v roce 2007
 • Rozhodnutí Komise 2008/543/ES ze dne 18. června 2008, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Společenství
 • Rozhodnutí Komise 2008/640/ES ze dne 30. července 2008, kterým se mění rozhodnutí 2005/692/ES o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v některých třetích zemích

 

2007

 • Rozhodnutí Komise 2007/21/ES ze dne 22. prosince 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/760/ES, pokud jde o některá ochranná opatření související s vysoce patogenní influenzou ptáků a dovozem ptáků jiných než drůbež do Společenství
 • Rozhodnutí Komise 2007/24/ES ze dne 22 prosince 2006, kterým se schvalují pohotovostní plány pro tlumení influenzy ptáků a newcastleské choroby
 • Rozhodnutí Komise 2007/25/ES ze dne 22. prosince 2006 o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků a přesunů ptáků v zájmovém chovu doprovázených jejich majiteli do Společenství
 • Rozhodnutí Komise 2007/79/ES ze dne 31. ledna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Maďarsku
 • Rozhodnutí Komise 2007/83/ES ze dne 5. února 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Spojeném království
 • Rozhodnutí Komise 2007/118/ES ze dne 16. února 2007 o prováděcích pravidlech týkajících se alternativní identifikační značky podle směrnice Rady 2002/99/ES
 • Rozhodnutí Komise 2007/119/ES ze dne 16. února 2007 o změně rozhodnutí 2006/415/ES, 2006/416/ES a 2006/563/ES, pokud jde o identifikační označení používané pro čerstvé drůbeží maso
 • Rozhodnutí Komise 2007/128/ES ze dne 20. února 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Maďarsku a ve Spojeném království
 • NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 318/2007 ze dne 23. března 2007, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Společenství a jeho karanténní podmínky
 • Rozhodnutí Komise 2007/183/ES ze dne 23. března 2007, kterým se mění rozhodnutí 2005/760/ES o některých ochranných opatřeních souvisejících s vysoce patogenní influenzou ptáků ve třetích zemích při dovozu ptáků chovaných v zajetí
 • Rozhodnutí Komise 2007/268/ES ze dne 13. dubna 2007 o provádění programů dozoru nad influenzou ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků v členských státech a o změně rozhodnutí 2004/450/ES
 • Rozhodnutí Komise 2007/309/ES ze dne 27. dubna 2007 o finančním příspěvku Společenství na nouzová opatření pro tlumení influenzy ptáků v Maďarsku v roce 2006 (Pouze maďarské znění je závazné)
 • Rozhodnutí Komise 2007/310/ES ze dne 27. dubna 2007 o finančním příspěvku Společenství na nouzová opatření pro tlumení influenzy ptáků v Dánsku v roce 2006 (Pouze dánské znění je závazné)
 • Rozhodnutí Komise 2007/434/ES ze dne 21. června 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5 u drůbeže v České republice
 • Rozhodnutí Komise 2007/454/ES ze dne 29. června 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Společenství
 • Rozhodnutí Komise 2007/483/ES ze dne 9. července 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Německu
 • Rozhodnutí Komise 2007/496/ES ze dne 13. července 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Společenství
 • Rozhodnutí Komise 2007/556/ES ze dne 1. srpna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Společenství
 • Rozhodnutí Komise ze dne 28. srpna 2007 o opatřeních na prevenci vysoce patogenní influenzy ptáků u jiného ptactva chovaného v zajetí v zoologických zahradách a schválených organizacích, schválených institutech nebo schválených střediscích v členských státech (oznámeno pod číslem K(2007) 3987) (Text s významem pro EHP) (2007/598/ES)
 • Rozhodnutí Komise 2007/632/ES ze dne 28. září 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Německu
 • Rozhodnutí Komise 2007/693/ES ze dne 26. října 2007 o ochranných opatřeních souvisejících s vysoce patogenní influenzou ptáků v Kanadě
 • Rozhodnutí Komise 2007/731/ES ze dne 13. listopadu 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Spojeném království
 • Rozhodnutí Komise 2007/770/ES ze dne 28. listopadu 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Rumunsku
 • ROZHODNUTÍ KOMISE 2007/785/ES ze dne 3. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Spojeném království, Rumunsku a Polsku
 • Rozhodnutí Komise 2007/838/ES ze dne 13. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Polsku
 • Rozhodnutí Komise 2007/844/ES ze dne 17. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Německu
 • Rozhodnutí Komise 2007/878/ES ze dne 21. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Německu, Polsku a ve Spojeném království
 • Rozhodnutí Komise 2007/869/ES ze dne 21. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2005/692/ES o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v některých třetích zemích V článku 7 rozhodnutí 2005/692/ES se datum „31. prosince 2007“ nahrazuje datem „31. prosince 2008“
 • Rozhodnutí Komise 2007/885/ES ze dne 26. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže v Německu

 

2006

 • Rozhodnutí Komise 2006/7/ES ze dne 9. ledna 2006 o některých ochranných opatřeních souvisejících s dovozem peří z některých třetích zemí
 • Rozhodnutí Komise 2006/23/ES ze dne 20. ledna 2006 o změně rozhodnutí 2005/710/ES o některých ochranných opatřeních souvisejících s podezřením na vysoce patogenní influenzu ptáků v Rumunsku
 • Rozhodnutí Komise 2006/24/ES ze dne 20. ledna 2006, kterým se po druhé mění rozhodnutí 2005/710/ES o některých ochranných opatřeních souvisejících s podezřením na vysoce patogenní influenzu ptáků v Rumunsku
 • Rozhodnutí Komise 2006/52/ES ze dne 30. ledna 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/731/ES, kterým se stanoví dodatečné požadavky pro dozor nad influenzou ptáků u volně žijících ptáků
 • Rozhodnutí Komise 2006/79/ES ze dne 31. ledna 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/759/ES a 2005/760/ES, pokud jde o prodloužení doby jejich použitelnosti (ochranná opatřeních související s vysoce patogenní influenzou ptáků ve třetích zemích)
 • Rozhodnutí Komise 2006/101/ES ze dne 6. února 2006 o provádění programů zjišťování influenzy ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků v členských státech v roce 2006
 • Rozhodnutí Komise 2006/135/ES ze dne 22. února 2006, o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže ve Společenství
 • Rozhodnutí Komise 2006/147/ES ze dne 24. února 2006 o zavedení preventivního očkování proti vysoce patogenní influenze ptáků H5N1 a o souvisejících opatřeních pro přesuny v Nizozemsku
 • Rozhodnutí Komise 2006/175/ES ze dne 2. března 2006, kterým se mění rozhodnutí 2006/135/ES, pokud jde o vymezení oblastí A a B ve Francii z důvodu ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků v uvedeném členském státě
 • Rozhodnutí Komise 2006/256/ES ze dne 27. března 2006, kterým se po druhé mění rozhodnutí 2005/758/ES, pokud jde o rozšíření částí Chorvatska, na které se vztahují některá ochranná opatření související s vysoce patogenní influenzou ptáků
 • Rozhodnutí Komise 2006/247/ES ze dne 27. března 2006 o určitých ochranných opatřeních ohledně dovozu z Bulharska v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků v uvedené třetí zemi
 • Rozhodnutí Komise 2006/251/ES ze dne 28. března 2006, kterým se mění rozhodnutí 2006/135/ES, pokud jde o vymezení oblastí A a B v určitých členských státech z důvodu výskytu ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků
 • Rozhodnutí Komise 2006/265/ES ze dne 31. března 2006 o některých ochranných opatřeních souvisejících s podezřením na vysoce patogenní influenzu ptáků ve Švýcarsku
 • Rozhodnutí Komise 2006/266/ES ze dne 3. dubna 2006 o některých ochranných opatřeních souvisejících s podezřením na vysoce patogenní influenzu ptáků v Izraeli a o zrušení rozhodnutí 2006/227/ES
 • Rozhodnutí Komise 2006/277/ES ze dne 7. dubna 2006, kterým se mění rozhodnutí 2006/115/ES o některých ochranných opatřeních souvisejících s případy vysoce patogenní influenzy ptáků u volně žijících ptáků ve Společenství
 • Rozhodnutí Komise 2006/293/ES ze dne 12. dubna 2006, kterým se mění rozhodnutí Komise 2006/135/ES, pokud jde o vymezení oblastí A a B v určitých členských státech z důvodu výskytu ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků
 • Rozhodnutí Komise 2006/314/ES ze dne 16. března 2006, kterým se schvalují programy členských států pro zjišťování influenzy ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků v roce 2006
 • Rozhodnutí Komise 2006/321/ES ze dne 28. dubna 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/710/ES, 2005/733/ES a 2005/758/ES, pokud jde o prodloužení jejich doby použitelnosti pro některá ochranná opatření v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků v Rumunsku, Turecku a Chorvatsku
 • Rozhodnutí Komise 2006/384/ES ze dne 29. května 2006, kterým se mění rozhodnutí 2006/135/ES, pokud jde o vymezení oblastí A a B v určitých členských státech z důvodu výskytu ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků
 • Rozhodnutí Komise 2006/396/ES ze dne 2. června 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/710/ES, pokud jde o některá ochranná opatření související s vysoce patogenní influenzou ptáků u drůbeže v Rumunsku
 • Rozhodnutí Komise 2006/405/ES ze dne 7. června 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/710/ES, 2005/734/ES, 2005/758/ES, 2005/759/ES, 2005/760/ES, 2006/247/ES a 2006/265/ES, pokud jde o některá ochranná opatření týkající se vysoce patogenní influenzy ptáků
 • Rozhodnutí Komise ze dne 14. června 2006 o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Společenství a o zrušení rozhodnutí 2006/135/ES (oznámeno pod číslem K(2006) 2400) (Text s významem pro EHP)(2006/415/ES)
 • Rozhodnutí Komise ze dne 14. června 2006 o některých přechodných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí ve Společenství (oznámeno pod číslem K(2006) 2402)(Text s významem pro EHP)(2006/416/ES)
 • Rozhodnutí Komise 2006/438/ES ze dne 27. června 2006, kterým se mění rozhodnutí 2006/148/ES o zavedení preventivního očkování proti vysoce patogenní influenze ptáků H5N1 a o souvisejících opatřeních pro přesuny ve Francii (Pouze francouzské znění je závazné)
 • Rozhodnutí Komise 2006/474/ES ze dne 6. července 2006, kterým se stanoví opatření na prevenci vysoce patogenní influenzy ptáků způsobované virem influenzy typu A podtypu H5N1 u ptáků chovaných v zoologických zahradách a schválených organizacích, schválených institutech nebo schválených střediscích v členských státech a zrušuje rozhodnutí 2005/744/ES
 • Rozhodnutí Komise 2006/506/ES ze dne 19. července 2006, kterým se mění rozhodnutí 2006/415/ES o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u drůbeže ve Společenství
 • Rozhodnutí Komise 2006/521/ES ze dne 25. července 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/692/ES, 2005/733/ES a 2006/7/ES, pokud jde o některá ochranná opatření související s vysoce patogenní influenzou ptáků
 • Rozhodnutí Komise 2006/532/ES ze dne 28. července 2006 o některých ochranných opatřeních souvisejících s vysoce patogenní influenzou ptáků v Jihoafrické republice
 • Rozhodnutí Komise 2006/533/ES ze dne 28. července 2006 o některých dočasných ochranných opatřeních souvisejících s vysoce patogenní influenzou ptáků v Chorvatsku
 • Rozhodnutí Komise 2006/437/ES ze dne 4. srpna 2006, kterým se schvaluje Diagnostická příručka pro influenzu ptáků podle směrnice Rady 2005/94/ES
 • Rozhodnutí Komise 2006/563/ES ze dne 11. srpna 2006 o některých ochranných opatřeních týkajících se vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1 u volně žijícího ptactva ve Společenství a o zrušení rozhodnutí 2006/115/ES
 • Rozhodnutí Komise ze dne 18. srpna 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/734/ES, pokud jde o některá dodatečná opatření ke zmírnění rizika šíření influenzy ptáků
 • Rozhodnutí Komise 2006/689/ES ze dne 3. října 2006, kterým se mění rozhodnutí 2005/710/ES o některých ochranných opatřeních souvisejících s vysoce patogenní influenzou ptáků v Rumunsku
 • Rozhodnutí Komise 2006/687/ES ze dne 12. října 2006 o programech eradikace a sledování některých nákaz zvířat, prevence zoonóz, sledování TSE a o programech eradikace BSE a klusavky, které mohou v roce 2007 obdržet finanční příspěvek Společenství
 • Rozhodnutí Komise 2006/705/ES ze dne 20. října 2006, kterým se schvaluje plán preventivního očkování proti influenze ptáků podtypu H5 v některých hospodářstvích v Severním Porýní-Vestfálsku, předložený Německem podle směrnice Rady 2005/94/ES (pouze německé znění je závazné)
 • Rozhodnutí Komise 2006/875/ES ze dne 30. listopadu 2006, kterým se schvalují programy eradikace a sledování chorob zvířat a některých přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) a programy prevence zoonóz, předložené členskými státy pro rok 2007
 • Rozhodnutí Komise 2006/876/ES ze dne 30. listopadu 2006, kterým se schvalují programy eradikace a sledování chorob zvířat, některých přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) a prevence zoonóz předložené Bulharskem a Rumunskem pro rok 2007 a kterým se mění rozhodnutí 2006/687/ES
 • Rozhodnutí Komise 2006/892/ES ze dne 5. prosince 2006, kterým se mění rozhodnutí 2006/7/ES, 2006/265/ES a 2006/533/ES, pokud jde o prodloužení doby jejich použitelnosti (Rozhodnutí se týkají ochranných opatřeních souvisejících s vysoce patogenní aviární influenzou)

 

2005

 • Rozhodnutí Komise 2005/692/ES ze dne 6. Října 2005, o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v některých třetích zemích
 • Rozhodnutí Komise 2005/710/ES ze dne 13. října 2005, o některých ochranných opatřeních souvisejících s podezřením na vysoce patogenní influenzu ptáků v Rumunsku
 • Rozhodnutí Komise 2005/726/ES ze dne 17. října 2005, kterým se mění rozhodnutí 2005/464/ES o provádění programů zjišťování influenzy ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků v členských státech
 • Rozhodnutí Komise 2005/731/ES ze dne 17. října 2005, kterým se stanoví dodatečné požadavky pro dozor nad influenzou ptáků u volně žijících ptáků
 • Rozhodnutí Komise 2005/732/ES ze dne 17. října 2005 o schvalování programů pro provádění zjišťování influenzy ptáků u drůbeže a volně žijících ptáků v členských státech v roce 2005 a stanovení pravidel pro vykazování a pravidel způsobilosti pro získání finančního příspěvku Společenství na náklady na provádění těchto programů
 • Rozhodnutí Komise 2005/733/ES ze dne 19. října 2005 o některých ochranných opatřeních souvisejících s podezřením na vysoce patogenní influenzu ptáků v Turecku, kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/705/ES
 • Rozhodnutí Komise 2005/734/ES ze dne 19. října 2005, kterým se stanoví opatření biologické bezpečnosti, jež mají snížit riziko přenosu vysoce patogenní influenzy ptáků způsobované virem influenzy typu A podtypu H5N1 z volně žijících ptáků na drůbež a jiné ptáky chované v zajetí, a kterým se stanoví systém včasného odhalení v mimořádně ohrožených oblastech (změněno RK 2005/745/ES)
 • Rozhodnutí Komise 2005/740/ES ze dne 20. října 2005, kterým se mění rozhodnutí 2005/693/ES o některých ochranných opatřeních proti influenze ptáků v Rusku
 • Rozhodnutí Komise 2005/745/ES ze dne 21. října 2005, kterým se mění rozhodnutí 2005/734/ES, kterým se stanoví opatření biologické bezpečnosti, jež mají snížit riziko přenosu vysoce patogenní influenzy ptáků způsobované virem influenzy typu A podtypu H5N1 z volně žijících ptáků na drůbež a jiné ptáky chované v zajetí, a kterým se stanoví systém včasného odhalení v mimořádně ohrožených oblastech
 • Rozhodnutí Komise 2005/749 ze dne 24. října 2005, týkající se některých ochranných opatření ve vztahu k podezření na vysocepatogenní influenzu v Chorvatsku, které bylo změněno RK. 2005/758 ze dne 27.10. 2005 – změna spočívá v povolení dovozu konzumních vajec
 • Rozhodnutí Komise ze dne 27. října 2005, týkající se některých ochranných opatření ve vztahu k vysocepatogenní aviární influenze v některých třetích zemích ohledně dovozu ptáků žijících v zajetí
 • Rozhodnutí Komise ze dne 27. října 2005, týkající se některých ochranných opatření ve vztahu k vysocepatogenní aviární influenze v některých třetích zemí a přemísťování ptáků doprovázejících jejich majitele ze třetích zemí
 • Rozhodnutí Komise 2005/799/ES ze dne 16. listopadu 2005, kterým se zrušuje rozhodnutí 2004/614/ES o ochranných opatřeních proti vysoce patogenní influenze ptáků v Jihoafrické republice
 • Rozhodnutí Komise 2005/855/ES ze dne 30. listopadu 2005, kterým se mění rozhodnutí 2005/734/ES, kterým se stanoví opatření biologické bezpečnosti, jež mají snížit riziko přenosu vysoce patogenní influenzy ptáků způsobované virem influenzy typu A podtypu H5N1 z volně žijících ptáků na drůbež a jiné ptáky chované v zajetí, a kterým se stanoví systém včasného odhalení v mimořádně ohrožených oblastech
 • Rozhodnutí Komise 2005/862/ES ze dne 30. listopadu 2005, kterým se mění rozhodnutí 2005/759/ES a 2005/760/ES týkající se ochranných opatření proti influenze ptáků kromě drůbeže
 • Rozhodnutí Komise 2005/883/EC ze dne 9.prosince 2005 týkající se ochranných opatření v souvislosti s podezřením na vysoce patogenní influenzu na Ukrajině
 • Rozhodnutí Komise 2005/926/EC ze dne 21. prosince 2005 týkající se opatření pro kontrolu nízce patogenní influenzy v Itálii, která nahrazuje Rozhodnutí Komise 2004/666/EC
 • Rozhodnutí Komise 2005/933/EC ze dne 21. prosince 2005 doplňující podruhé Rozhodnutí Komise 2005/693/EC týkající se ochranných opatření v souvislosti s aviární influenzou v Rusku
Odkaz na původní článek