CS / EN

Nízce patogenní aviární influenza

Stav ke dni 4. 2. 2020

Viry nízce patogenní formy aviární influenzy (dále jen „LPAI“) subtypů H5 a H7 způsobují pouze mírné onemocnění, avšak mají potenciál za určitých podmínek mutovat na HPAI. Proto jsou dle vyhlášky č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, přijímána ochranná opatření i v případě potvrzení LPAI. Přírodním rezervoárem virů LPAI jsou volně žijící ptáci, kteří představují trvající riziko zanesení viru do hospodářství s chovem drůbeže.

Od začátku roku 2020 bylo potvrzeno 1 ohnisko LPAI v chovu drůbeže v Dánsku. Ohnisko LPAI subtypu H5 bylo potvrzeno dne 29. 1. 2020 v komerčním bio chovu nosnic v oblasti Aalborg.

Tabulka č. 1: Ohniska LPAI v chovech drůbeže a u ptáků chovaných v zajetí, případy výskytu viru u volně žijících ptáků v Evropě od 1. 1. 2020 do 4. 2. 2020 (zdroj: ADNS)

Stát

Počet případů HPAI u volně žijících ptáků

Počet ohnisek HPAI v chovech drůbeže

Počet ohnisek u ptáků v zajetí

Dánsko

 

1

 

Celkem

 

1

 

 

Mapa ohnisek nízce patogenní ptačí chřipky od 1. 1. 2020

Legenda: – chovy, – volně žijící ptáci, – ptáci chovaní v zajetí

 

Výskyt nízce patogenní ptačí chřipky v Evropě

 

Výskyt nízce patogenní ptačí chřipky v Evropě 2019

Výskyt nízce patogenní ptačí chřipky v Evropě 2018

Výskyt nízce patogenní ptačí chřipky v Evropě 2017

Výskyt nízce patogenní ptačí chřipky v Evropě 2016

 

 

Odkaz na původní článek