CS / EN

Plemenářská zařízení

Změny ve vyšetřování v plemenářských zařízeních

Dne 1. 10. 2014 vstupuje v účinnost prováděcí nařízení Komise (EU) č. 846/2014, kterým se mění příloha D směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o podmínky pro dárcovská zvířata z čeledi koňovitých.

Od 1. 10. 2014 platí tyto změny:

  • Nově se nevyžaduje stálý dozor ve střediscích pro odběr spermatu ovcí, koz nebo koňovitých se sezónním odběrem spermatu; dostačující je dozor během činností střediska. Podrobnosti stanoví KVS.
  • Povinná vyšetření hřebců je možné provést jen jednou ročně na začátku plemenné sezóny.
  • Odlišná místa odběru vzorků u hřebců i klisen na určení původce nakažlivé metritidy koní.
  • Alternativní testy pro diagnostiku nakažlivé metritidy klisen a infekční arteritidy koní (PCR a RT-PCR).    

Nařízení bude zapracováno do české legislativy – vyhlášky č. 380/2003 Sb. o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, avšak legislativní proces nebude ukončen do data vstupu nařízení v účinnost.

Změny v legislativě se odrazí v Metodice kontroly zdraví pro rok 2015.

 

Přílohy

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 846/2014 ze dne 4. srpna 2014, kterým se mění příloha D směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o podmínky pro dárcovská zvířata z čeledi koňovitých (320,7 KB)
Odkaz na původní článek