CS / EN

Výskyt newcastleské choroby v Evropě a ve světě 2020

Stav ke dni 31. 12. 2020

V roce 2020 bylo do systému ADNS nahlášeno celkem 21 ohnisek NCD z Turecka (16), Severní Makedonie (3) a Bulharska (2).

Mimo Evropu byla Newcastleská choroba zjištěna v Belize, Dominikánské republice, Izraeli, Rusku a v USA.

 

 

Mapa – Ohniska Newcastleské choroby v Evropě v roce 2020 (zdroj: ADNS)

Legenda: – ohnisko

Mimo Evropu byla Newcastleská choroba zjištěna v Belize, Dominikánské republice, Izraeli, Rusku a v USA.

 

 

Odkaz na původní článek