CS / EN

Výskyt newcastleské choroby v Evropě a ve světě 2018

V roce 2018 bylo nahlášeno do systému ADNS již celkem 113 ohnisek z Belgie, České republiky, Lucemburska, Turecka, Kypru, Nizozemí, Švédska a Bulharska. Většina ohnisek byla detekována v Turecku (87), dále pak v Belgii (20). Pouze jedno ohnisko bylo potvrzeno na Kypru, v České republice, Nizozemí, Lucembursku, Švédsku a v Bulharsku.

Mimo Evropu byla newcastleská choroba zjištěna v Belize, Botswaně, Izraeli, Namibii, Kazachstánu a USA.

 

Mapa – Ohniska newcastleské choroby v Evropě (zdroj ADNS)

Zdroj: ADNS, Google (aktualizace 2. 1. 2019)

 

Odkaz na původní článek