CS / EN

Mor včelího plodu

Aktuální mapu vyhlášených ohnisek a pásem naleznete zde

 

Mor včelího plodu je závažné onemocnění postihující časná larvální stádia včel. Původcem onemocnění je bakterie Paenibacillus larvae, která vytváří extrémně odolné spory. S vysokou odolností spor původce souvisí obtížné zdoláváni této nákazy a nutnost využití radikálních opatření při potvrzení výskytu nákazy na stanovišti. Mor včelího plodu je zařazen mezi nebezpečné nákazy včel vyjmenované v příloze č. 2 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon). V případě podezření z výskytu nebezpečné nákazy má chovatel povinnost oznámit místně příslušné krajské veterinární správě podezření z výskytu nákazy na svém stanovišti.

 

Nákazová situace v roce 2018

V roce 2018 bylo v České republice potvrzeno celkem 113 ohnisek moru včelího plodu. Ve srovnání s předchozím rokem, kdy byla nákaza prokázána ve 152 případech, jde o pokles v počtu nově vyhlášených ohnisek o cca 26 %. V roce 2018 vznikl  nejvyšší počet ohnisek v krajích Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském. Nákaza se nevyskytla v krajích Královéhradeckém, Karlovarském, v Kraji Vysočina a na území hlavního města Prahy.

 

Mapa č. 1: Výskyt ohnisek moru včelího plodu v ČR v roce 2018

 

Graf č. 1: Výskyt ohnisek moru včelího plodu v jednotlivých krajích v roce 2018

 

Tabulka č. 1: Počet ohnisek moru včelího plodu v ČR v letech 2016-2018

Rok

2016

2017

2018

Počet ohnisek

242

152

113

 

 

Nákazová situace v roce 2017

V roce 2017 bylo v ČR potvrzeno celkem 152 ohnisek. Ve srovnání s předchozím rokem (242 ohnisek) jde o pokles v počtu nově vyhlášených ohnisek o 37 %. Z celkového počtu nových ohnisek v ČR vznikl nejvyšší počet ohnisek v krajích Zlínském (29,6%), Olomouckém (26,3%) a Moravskoslezském (13,8%). Naopak nejnižší počet ohnisek byl zjištěn v krajích Karlovarském (0,0%), Plzeňském (0,7%) a Libereckém (0,7%).

 

Mapa č. 1: Výskyt ohnisek moru včelího plodu v roce 2017

 

Graf č. 1: Výskyt ohnisek moru včelího plodu v jednotlivých krajích v roce 2017

 

Doporučení k odběrům vzorků k vyšetření na MVP (297,4 KB)

 

 

 

Odkaz na původní článek