CS / EN

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace

V souladu s § 44 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Ministerstvo zemědělství povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i k jejich zdolávání, které se provádějí v příslušném kalendářním roce a to včetně lhůt k jejich provedení, a určuje, které z nich a v jakém rozsahu hradí z prostředků státního rozpočtu.

 

Kompletní přehled všech metodik a aktualizací týkajících se kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace v jednotlivých letech:

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2020
Dokument č.j.: 60848 2019-MZE-18141 (713,5 KB)

Metodický pokyn SVS pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy
Metodický pokyn SVS pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy (1,3 MB)

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2019
Dokument č.j.: 67435/2018-MZE-17212 (679,0 KB)

Úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2018 k 4. 6. 2018
Dokument č.j.: 27016/2018-MZE-17210 (144,6 KB)

Úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2018
Dokument č.j.: 2187/2018-MZE-17212 (177,6 KB)

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2018
Dokument č.j.: 63193/2017-MZE-17210 (421,7 KB)

Úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017 k 10. 10. 2017
Dokument č.j.: 59782/2017-MZE-17212 (345,9 KB)

Úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017 k 22. 8. 2017
Dokument č.j.: 51193/2017-MZE-17212 (358,4 KB)

Úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017 k 14. 8. 2017
Dokument č.j.: 48654/2017-MZE-17212 (354,6 KB)

2. úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017
Dokument č.j.: 43774/2017-MZE-17212 (307,0 KB)

Úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017
Dokument č.j.: 30467/2017-MZE-17212 (264,7 KB)

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017
Dokument č.j.: 58015/2016-MZE-17210 (974,1 KB)

Úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2016
Dokument č.j.: 5640/2016-MZE-17212 (141,2 KB)

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2016
Dokument č. j.: 53627/2015-MZE-17212 (1,3 MB)

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2015
Dokument č. j.: 72403/2014-MZE (647,1 KB)

Úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2014
Dokument č.j.: 42506/2014-MZE-17212 (433,3 KB)

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2014
Dokument č. j.: 71808/2013-MZE-17212 (566,4 KB)

Úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2013
Dokument č.j: 10307/2013-MZE-17212 (372,4 KB)

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2013
Dokument č. j.: 194940/2012-MZE-17212 (543,5 KB)

Úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2012
Dokument č.j.: 62327/2012-MZE-17212 (334,7 KB)

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2012
Dokument č.j.: 192393/2011-MZE-17212 (605,9 KB)

Úprava metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2011
Dokument č.j.: 89056/2011-MZE (87,6 KB)

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2011
Dokument č.j.: 32214/2010-10000 (305,6 KB)

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2010
Dokument č.j.: 34994/2009-10000, Dokument č.j.: 7313/2010-10000 (612,4 KB)

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2009
Dokument č.j.: 43059/2008-10000 (689,0 KB)

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2008
Dokument č.j.: 41433/2007-10000 (725,4 KB)

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2007
Dokument č.j.: 40079/06-11000 (505,8 KB)

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2006
Dokument č.j.: 42205/2005-11000 (518,0 KB)

Odkaz na původní článek