CS / EN

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace

V souladu s § 44 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Ministerstvo zemědělství povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i k jejich zdolávání, které se provádějí v příslušném kalendářním roce a to včetně lhůt k jejich provedení, a určuje, které z nich a v jakém rozsahu hradí z prostředků státního rozpočtu.

 

Kompletní přehled všech metodik a aktualizací týkajících se kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace v jednotlivých letech:

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2022
Dokument č.j.: 68519/2021-MZE-18141 (898,6 KB)
Dokument č.j.: MZE-746/2022-13121 - opravné opatření obecné povahy (348,8 KB)

Odkaz na původní článek