CS / EN

Kurzy způsobilosti

Informace o kurzech k získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel

Kurzy k získání způsobilosti pro řidiče a průvodce podle čl. 17 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností pořádá v současné době 6 subjektů:

Vzdělávací subjekt Kontaktní osoba Telefon E-mail Poznámka
Institut celoživotního vzdělávání a informatiky Veterinární a farmaceutické univerzity, Brno Bc. Jana Králová 541 562 089 kralovaj@vfu.cz  
Školící středisko Státního veterinárního ústavu, Praha   220 921 869    
Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové Monika Novotná 495 535 386 kancelar@sosvet.cz  
MVDr. Dana Foitová, Brno MVDr. Dana Foitová 605 260 784 info@f-varia.cz kurz probíhá v Kroměříži
MVDr. Václav Prokop – INPROF, České Budějovice MVDr. Václav Prokop 602 832 508 prokop.mail@tiscali.cz  
Ing. Lenka Šíšová, Únětice Ing. Lenka Šíšová 604 743 642 lenka.sisova@centrum.cz kurz probíhá v Praze – Uhříněvsi
Odkaz na původní článek