CS / EN

Kontroly útulků

Péče o toulavá a opuštěná zvířata je v České republice zajišťována prostřednictvím útulků a dozor nad činností těchto zařízení provádí Státní veterinární správa (SVS).

Výsledky kontrol v útulcích jsou zveřejňovány sumárně zde. Údaje jsou zveřejňovány včetně počtu zjištěných závad a jsou aktualizovány měsíčně. V tabulce výsledky kontrol podle druhu činnosti se zvířaty naleznete počty kontrol útulků, počty kontrolovaných zvířat a počty zjištěných závad.

Výsledky z kontrol útulků se od srpna 2020 vykazují pouze sumárně. Z důvodu uplatnění pravidel GDPR je snížena vypovídací hodnota protokolu o kontrole, a proto již nejsou zveřejňovány jednotlivé protokoly o kontrole. Archiv anonymizovaných protokolů z kontrol provedených úředními veterinárními lékaři SVS za období leden 2016 až červenec 2020 naleznete zde.

Odkaz na původní článek