CS / EN

Kontaktní údaje příslušných úřadů nebo míst vstupu v členských státech EU – výjimečná situace na Ukrajině

Uprchlická krize související se situací na Ukrajině – Zvláštní opatření pro vstup zvířat v zájmovém chovu

Byla zavedena zvláštní opatření usnadňující neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu cestujících se svými majiteli z Ukrajiny nebo cestujících s obyvateli EU v současné době žijícími v Ruské federaci nebo v Bělorusku a přejícími se vzhledem k mimořádným okolnostem navrátit do EU společně se svými zvířaty v zájmovém chovu.

Tabulka shrnuje kontaktní údaje příslušných úřadů nebo míst vstupu v členských státech používaných v souvislosti s neobchodními přesuny těchto zvířat v zájmovém chovu na území EU. Tabulka rovněž obsahuje odkazy na webové stránky jednotlivých členských států, na kterých je možné najít další informace týkající se neobchodních přesunů zvířat v zájmovém chovu (stav ke dni 27. dubna 2022).

Členské státy a země EHP/ESVO uplatňující pružnost podle nařízení (EU) č. 576/2013

Kontaktní údaje

Webová stránka s dalšími informacemi

Kód ISO

Stát

AT

Rakousko(1)(2)

petsukraine@gesundheits
ministerium.gv.at

 

BE

Belgie(1)(2)

import@favv-afsca.be

NL: https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/reizengezelschapsdieren/#Oekraine

FR: https://www.favv-afsca.be/professionnels/productionanimale/voyageranimauxcompagnie/#Ukraine

EN: https://www.fasfc.be/animals/travelling-pets

BG

Bulharsko(1)(2)

ukraine@bfsa.bg

https://www.bfsa.bg/bg/Page/ukraine_dl/index/ukraine_dl/

CH

Švýcarsko(1)(2)

petsukraine@blv.admin.ch

Reisen_mit_Heimtieren(admin.ch)

https://www.blv.admin.ch/blv/en/home.html

CY

Kypr(1)(2)

Ředitel veterinární služby:

director@vs.moa.gov.cy

Veterinární služba Larnaca:

dvs.larnaca@vs.moa.gov.cy

Veterinární služba PVS na mezinárodním letišti Larnaca:

biplac@vs.moa.gov.cy

 

CZ

Česká republika(1)(2)

int@svscr.cz

https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/

DE

Německo(1)(2)

UkraineHeimtiere@bmel.bund.de

https://www.bmel.de/DE/themen/tiere/haus-und-zootiere/einreise-heimtiere-ukraine.html

DK

Dánsko(1)(2)

email@fvst.dk

https://www.foedevarestyrelsen.dk/english/ImportExport/Travelling_with_pet_animals/Pages/Pets-and-the-situation-in-Ukraine.aspx

EE

Estonsko(1)(2)

darja.trohhatsova@pta.agri.ee

pta@pta.agri.ee

https://pta.agri.ee/koera-kassi-ja-valgetuhkruga-ukrainast-eestisse

(Informace jsou k dispozici v estonštině, angličtině, ukrajinštině a ruštině)

EL

Řecko(1)(2)

petsukraine@minagric.gr

 

ES

Španělsko(1)(2)

importacionanimal@mapa.es

ES: https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/protocoloanimalesdecompaniaucraniaver2_tcm30-614144.pdf

EN: https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/protocolofactionsintheeventofthearrivalofpetanimalsfromukraineversion2_tcm30-614604.pdf

FI

Finsko(1)(2)

kolmasmaa@ruokavirasto.fi

https://www.ruokavirasto.fi/en/companies/import-and-export/import/animals-and-animal-products/topical/

FR

Francie(1)(2)

import.dgal@agriculture.gouv.fr

https://agriculture.gouv.fr/rage-informations-grand-public-et-voyageurs

HR

Chorvatsko(1)(2)

veterinarstvo@mps.hr

EN: http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=4811

HR: http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx

HU

Maďarsko(2)

aai@nebih.gov.hu

https://portal.nebih.gov.hu/ua-pet

IE

Irsko(1)(2)

Letiště Dublin:
(+353 (0) 87 417 8986)

petmove@agriculture.gov.ie

Přístav Dublin:

dubport.petmove@agriculture.gov.ie

Letiště Shannon:

PetsShannon@agriculture.gov.ie

Letiště Cork:

corkpetmove@agriculture.gov.ie

Přístav Ringaskiddy, Cork:

corkpetmove@agriculture.gov.ie

Přístav Rosslare:

europort@agriculture.gov.ie

https://www.gov.ie/en/publication/21d40-pet-travel/

IT

Itálie(1)(2)

UA-pets@sanita.it

https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5820

(Informace jsou k dispozici v italštině a angličtině)

LT

Litva(1)(2)

ukrainepets@vmvt.lt

https://vmvt.lt/naujienos/temporary-procedure-pet-animals-entering-lithuania-ukraine-updated-links?language=en

LV

Lotyšsko(1)(2)

pasts@pvd.gov.lv

 

LU

Lucembursko(1)(2)

info@asv.etat.lu

 

MT

Malta(1)(2)

petstravel.mafa@gov.mt

(+356 21650393)

https://agrikoltura.gov.mt/en/vrd/Pages/travelPet.aspx

NL

Nizozemsko(1)(2)

Letiště Amsterdam-Schiphol

aas@nvwa.nl

Jiné místo

info@nvwa.nl

 

NO

Norsko(1)(2)

postmottak@mattilsynet.no

http://www.mattilsynet.no/ukraina

PL

Polsko(1)(2)

konfliktua@wetgiw.gov.pl

https://www.wetgiw.gov.pl/

PT

Portugalsko(1)(2)

acsccdim@dgav.pt

Teresa Mello e Castro: tcastro@dgav.pt

Paula Domingos: pdomingos@dgav.pt

https://www.dgav.pt/destaques/noticias/entrada-em-portugal-de-refugiados-da-ucrania-com-animais-de-companhia/

RO

Rumunsko(1)(2)

infoucraina@ansvsa.ro

http://www.ansvsa.ro/blog/derogari-pentru-intrarea-pe-teritoriul-romaniei-a-animalelor-de-companie-din-ucraina/

SE

Švédsko(1)(2)

PetUkraine@jordbruksverket.se

https://jordbruksverket.se/languages/english/movement-of-dogs-cats-and-ferrets

https://jordbruksverket.se/om-jordbruksverket/krisberedskap/rysslands-invasion-av-ukraina

(Informace jsou k dispozici ve švédštině, ruštině a ukrajinštině)

SI

Slovinsko(1)(2)

pets-crisisUA.uvhvvr@gov.si

SI: https://www.gov.si/novice/2022-02-28-odstopanja-za-netrgovske-premike-hisnih-zivali-zaradi-izrednih-razmer-v-ukrajini/

EN: https://www.gov.si/en/news/2022-02-28-derogation-for-non-commercial-movements-of-pets-due-to-the-exceptional-situation-in-ukraine/

SK

Slovensko(1)(2)

pets.ua@svps.sk

SK: https://www.svps.sk/

EN: https://www.svps.sk/english/

PERMIT/ДОЗВІЛ/POVOLENIE/POVOLENÍ

https://www.svps.sk/zakladne_info/El_Tlaciva.asp?hot=u1#ukrajnasz

CA

Kanada

 

https://inspection.canada.ca/travelling-with-pets-food-or-plants/eng/1573770102207/1573770205327

GB

Velká Británie(2)

pettravel@apha.gov.uk

Hotline: +44 3000 200 301

Pet travel helpline: +44 370 241 1710

Bringing your pet dog, cat or ferret to Great Britain – GOV.UK (www.gov.uk)

https://www.gov.uk/guidance/put-your-pet-in-rabies-quarantine

GE

Gruzie

Mr Zurab Kikalia, ředitel veterinární sekce celní a finanční správy z.kikalia@rs.ge

 

IL

Izrael

Hotline: +972-3-9485555

HE: https://www.gov.il/he/departments/news/facilitating_the_import_of_pets

EN: https://www.gov.il/en/departments/news/facilitating_the_import_of_pets

US

Spojené státy

 

www.cdc.gov/dogpermit

1) Členské státy EU a země EHP/ESVO, které daly výslovné svolení ke zveřejnění kontaktních údajů během ukrajinské krize.
2) Členské státy EU a země EHP/ESVO, které výslovně uvedly, že pokud nebudou splněny požadavky použitelných právních předpisů, NEUMOŽNÍ vstup toulavých a opuštěných zvířat a zvířat z útulků.

 

 

Odkaz na původní článek