CS / EN

Informační letáky AMP

V souvislosti se stále se zhoršující situací ohledně afrického moru prasat (AMP) v některých zemích sousedících v ČR rozšiřuje Státní veterinární správa (SVS) osvětovou kampaň o informační letáky. Ty jsou zaměřené na prevenci před zavlečením zmíněné nákazy do České republiky a byly vytvořeny tři varianty pro hlavní cílové skupiny – pro chovatele, myslivce a ostatní veřejnost.

Leták AMP - občané (259,5 KB)
Leták AMP - myslivci (241,2 KB)
Leták AMP - chovatelé (224,3 KB)
Odkaz na původní článek