CS / EN

Antiparazitární ošetření volně žijící zvěře

Pro rok 2019 došlo k významné změně, související s kontrolou zdraví spárkaté zvěře, tj. s použitím antiparazitárních přípravků.

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace pro rok 2019 umožňuje antiparazitární ošetření ve stanovených termínech a za splnění stanovených podmínek. Toto povolené ošetření však bylo s cílem zabránit poklesu lovu prasat divokých v době použití antiparazitárních přípravků a v době trvání ochranné lhůty těchto přípravků zakázáno mimořádným veterinárním opatřením (MVO) č. j. SVS/2018/134060-G ze dne 8. 11. 2018.

Dne 12. 12. 2018 však toto výše zmíněné MVO bylo změněno novým MVO (č. j. SVS/2018/151568-G). Tato změna MVO umožňuje krajským veterinárním správám (KVS) na základě žádosti uživatele honitby povolit výjimku ze zákazu použití antiparazitárních přípravků pro léčení parazitóz u spárkaté zvěře.

Udělení této výjimky bude možné pouze v odůvodněných případech a při předložení výsledků parazitologických vyšetření dokládajících indikaci léčby. Nezbytnou součástí žádostí musí být i všechny v MVO specifikované informace o druhu, množství, místě a způsobu předkládání použitého přípravku a o zvěři, pro kterou bude antiparazitární přípravek určen. Nezbytné jsou i identifikační a kontaktní údaje o soukromém veterinárním lékaři, pod jehož dohledem a na jehož odpovědnost bude antiparazitární léčba provedena.

Uživatelům honiteb doporučujeme archivovat výsledky parazitologických vyšetření v souladu s požadavky veterinárního zákona minimálně po dobu 1 roku.

 

Platné znění obou MVO, která upravují použití antiparazitárních přípravků u spárkaté zvěře, včetně úplného znění naleznete na odkazech níže:

MVO – zákaz použití antiparazitárních preparátů u spárkaté zvěře

Změna MVO – výjimky ze zákazu

Úplné znění MVO – použití antiparazitárních preparátů u spárkaté zvěře

Objednávka laboratorního vyšetření u volně žijící zvěře - vzor č. 13 (217,1 KB)
Objednávka laboratorního vyšetření u volně žijící zvěře - vzor č. 13 (136,7 KB)
Odkaz na původní článek