CS / EN

Africký mor prasat (AMP) – aktuální informace

 

Státní veterinární správa vymezila oblast s intenzivním odlovem prasat divokých

 

 

Přehledy odlovů a nálezů v oblasti s intenzivním odlovem (zvětšená intenzivní oblast)

Informace – Africký mor prasat (AMP) – informace k 10. 8. 2022 (1,1 MB)

 

Mapa – Africký mor prasat (AMP) – počet uhynulých divokých prasat vyšetřených na AMP v celé ČR 1. 1. – 10. 8. 2022

AMP mapa nalezená uhynulá prasata divoká v celé České republice k 10.8.2022

 

Mapa – Africký mor prasat (AMP) – počet sražených divokých prasat vyšetřených na AMP v celé ČR 1. 1. – 10. 8. 2022

AMP mapa nalezená sražená prasata divoká v celé České republice k 10.8.2022

 

Úplné znění mimořádných veterinárních opatření a s nimi související dokumenty

 

 

Stále platná mimořádná veterinární opatření pro celou ČR

 

 

Tiskové zprávy k AMP

 

 

 


 

Archiv

 
Odkaz na původní článek