CS / EN

Nepotřebný majetek

Nabídka úplatného převodu nepotřebného majetku s nímž je příslušná hospodařit Státní veterinární správa

Pronájem majetku KVSC 2022-08-19 (360,5 KB)
Pronájem majetku KVSS 2022-05-26 (140,2 KB)

 

Archiv nabídek – předchozí již neplatné nabídky

Odkaz na původní článek