CS / EN

Informační systém Státní veterinární správy

Státní veterinární správa (SVS) sbírá a zpracovává ve svém informačním systému, pro podporu a řízení výkonu státního veterinárního dozoru, níže uvedené registry, katalogy a data. Počítačová data jsou vytvářena na jednotlivých pracovištích státního veterinárního dozoru na území celé České republiky (krajské veterinární správy (KVS), státní veterinární ústavy (SVÚ) a specializovaná pracoviště). Data jsou pravidelně agregována do celorepublikových databází, z nichž jsou připravovány výstupy pro interní potřeby vedení SVS a Ministerstva zemědělství ČR.

 

 1. Registr subjektů pod státním veterinárním dozorem
 2. Registr laboratoří, zabývajících se veterinární a potravinářskou laboratorní diagnostikou
 3. Registr veterinárních lékařů (v případě soukromých veterinárních lékařů spolupráce s Komorou veterinárních lékařů ČR)
 4. Údaje o dovozech živých zvířat a živočišných produktů, podléhajících kontrole na pohraniční veterinární stanici
 5. Data o preventivních akcích v rámci monitorování a udržování příznivé nákazové situace u volně žijících, hospodářských a zájmových zvířat
 6. Evidence a údaje o zdolávání ohnisek nákaz volně žijících, hospodářských i zájmových zvířat (vazba na evropský veterinární informační systém ADNS a IZS)
 7. Evidence výsledků veterinární prohlídky porážených hospodářských zvířat
 8. Evidence výsledků veterinární prohlídky zvěřiny
 9. Evidence dozorových akcí nad produkcí potravin živočišného původu (RASFF)
 10. Evidence zjišťovaných závad a jejich řešení
 11. Evidence odběrů indikovaných vzorků a výsledků jejich vyšetření
 12. Evidence správních řízení
 13. Evidence dozorových akcí nad dalším zacházením s potravinami živočišného původu (RASFF)
 14. Evidence dozorových akcí nad likvidací odpadů živočišného původu (RASFF)
 15. Data v systému detekce a prevence výskytu cizorodých látek v potravních řetězcích
 16. Speciální monitorovací akce SVS podle aktuální situace v ČR i ve světě
 17. Evidence vyšetření na BSE
 18. Evidence likvidování specifikovaného rizikového materiálu
 19. Evidence akcí kontrol plnění zákona na ochranu zvířat a obecně welfare
 20. Evidence mezikrajových přesunů zvířat a vybraných živočišných komodit (vazba na evropský veterinární informační systém TRACES)
 21. Evidence kontrol identifikace a registrace zvířat (spolupráce s Ministerstvem zemědělství ČR a ČPI)
 22. Evidence registrovaných veterinárních léčivých přípravků, schválených veterinárních přípravků a schválených veterinárních technických přípravků (Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv)
Odkaz na původní článek