CS / EN

Hospodářství registrovaná pro vývoz hlodavců do Japonska

Seznam registrovaných hospodářství je neveřejný a je k dispozici u místně příslušné Krajské veterinární správy.

Odkaz na původní článek