CS / EN

Prohlášení o přístupnosti

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

Výčet nesplněných podmínečně povinných Pravidel přístupnosti a odůvodnění

Stránky svscr.cz a na nich obsažené aplikace, registry a databáze nesplňují dvě podmínečně povinná Pravidla přístupnosti. Tato norma vyžaduje uvádět na webu všechna nesplněná podmínečně povinná pravidla i s návodem pro hendikepované uživatele, jak postupovat v případě, že jim zmíněná nestandardní řešení neumožňují pracovat s portálem.

Pravidlo č. 3 a č. 9
Informace sdělované prostřednictvím skriptů, objektů, appletů, kaskádových stylů, cookies a jiných doplňků na straně uživatele, musí být dostupné i bez kteréhokoli z těchto doplňků a stránky musí být standardně ovladatelné.

Pro práci s registry a dalšími aplikacemi musí mít uživatel ve svém prohlížeči povolený JavaScript. Tento doplněk je standardní součástí všech moderních prohlížečů a je povolen již ve výchozím nastavení. Pokud jste hendikepovaným uživatelem, který využívá asistivních technologií nepracujícími s JavaScripty, můžete nahradit práci s aplikacemi přímým kontaktem provozovatele portálu odesláním e-mailu na adresu icsvscr@svscr.cz.

Služby portálu z principu nepřístupné:
Jedná se o aplikace provozované na následujíchích adresách: https://www.svscr.cz/mapove-vystupy-ohnisek-nebezpecnych-nakaz-a-ochrannych-pasem/, https://www.svscr.cz/online-formulare/, https://www.svscr.cz/online-formulare-pro-svl/.

Doporučená rozšíření prohlížeče

Ve formátu PDF nabízíme některé dokumenty a doplňující informace, které jsou příliš rozsáhlé a je vhodné jejich stažení. Pro zobrazení těchto dokumentů je vhodné mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je ke stažení zdarma.

Část dokumentů je zveřejněna v některém z formátů aplikací Microsoft Office. Pro práci se těmito formáty si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat na váš počítač kancelářský balík LibreOffice, nebo je možné využít zdarma poskytovanou online aplikaci Dokumenty Google.

Kontakt na správce webu

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek můžete zasílat na e-mailovou adresu webmastera icsvscr@svscr.cz.

Odkaz na původní článek