CS / EN

České předsednictví a priority veterinárního dozoru

 

Česká republika se svého historicky druhého předsednictví (dále jen CZ PRES) ujala 1. července 2022 a v rámci nadcházejících šesti měsíců předsedá Radě EU a jejím jednotlivým pracovním skupinám. Předsednictví Rady EU je jedním z nejdůležitějších práv a nejnáročnějších úkolů vyplývajících z členství v EU. Role předsedající země je nejen organizační, ale také zprostředkovatelská, politická a reprezentační. Vystupování předsedající země k projednávané problematice by proto mělo být neutrální.

Odkazy na oficiální stránky

https://www.eu2022.cz/
https://www.euroskop.cz/
https://www.mze.cz/

 

Za jaké pracovní skupiny Rady EU převezme odpovědnost SVS?


V jaké situaci se nacházíme?


Jaké jsou naše cíle a priority?


Kdo je součástí našeho týmu?


Tiskové zprávy CZ PRES

 

Odkaz na původní článek