CS / EN

Obchodování s veterinárním zbožím

obchodovani-s-vet-zbozim-293x300

Tato část webových stránek Státní veterinární správy se týká zejména veterinárních osvědčení a seznamů, které jsou pro Českou republiku závazné při obchodování v rámci EU, při dovozech do EU a při vývozech do třetích zemí.

 

  • Obchodování v rámci EU: obchodování s veterinárním zbožím mezi členskými státy EU, kterými jsou:

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království (Anglie, Wales, Skotsko, Severní Irsko) Španělsko, Švédsko

  • Dovoz: dovoz veterinárního zboží ze 3. zemí (tzn. ze zemí mimo EU) na území ČR, resp. EU
  • Vývoz: vývoz veterinárního zboží z ČR (EU) do 3. zemí (tzn. do zemí mimo EU)

 

Podrobnější informace týkající se obchodování s veterinárním zbožím naleznete pod příslušnými odkazy v hlavním menu.

V pravé části webových stránek naleznete informace týkající se cestování se zvířaty v zájmovém chovu a informace týkající se dovozu produktů živočišného původu pro osobní spotřebu.

Kontaktní formulář pro Vaše dotazy, náměty a připomínky naleznete zde.

Případné telefonické dotazy:

Odbor ochrany zdraví a pohody zvířat
tel. +420 227 010 146
Odbor veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví
tel. +420 227 010 137
Odbor vnějších vztahů a kontroly dovozu a vývozu
tel. +420 227 010 180

 

 

Odkaz na původní článek