CS / EN

Referenční laboratoře Evropské unie

Referenční laboratoř pro

Organizace

Odkaz

I. Referenční laboratoře Společenství pro potraviny a krmiva

Doplňkové látky používané ve výživě zvířat

JRC

Joint Research Centre

WEB

Živočišné bílkoviny v krmivech

CRA-W

Centre wallon de Recherches agronomiques

WEB

Antimikrobiální rezistence

DTU

Danmarks Tekniske Universitet

WEB

Campylobacter

SVA

Statens veterinärmedicinska anstalt

WEB

Koagulázopozitivní stafylokoky (včetně S.aureus)

ANSES

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

WEB

Dioxiny a PCB v potravinách a krmivech

CVUA

Chemische und Veterinäruntersuchungsamt

WEB

Escherichia coli

ISS

Istituto Superiore di Sanità

WEB

Viry přenášené potravou

SLV

Livsmedelsverket

WEB

Geneticky modifikované organismy

JRC

Joint Research Centre

WEB

Halogenované perzistentní organické znečišťující látky v krmivech a potravinách

CVUA

Chemische und Veterinäruntersuchungsamt

 

Listeria monocytogenes

ANSES

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

WEB

Materiály určené pro styk s potravinami

JRC

Joint Research Centre

WEB

Kovy a dusíkaté sloučeniny v krmivech a potravinách

DTU

Danmarks Tekniske Universitet

WEB

Referenční laboratoř Společenství pro sledování mořských biotoxinů

AECOSAN

Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición

 

Mykotoxiny a rostlinné toxiny v krmivech a potravinách

RIKILT

Nederlands instituut voor voedselveiligheid

WEB

Parazité (Trichinella, Echinococcus, Anisakis)

ISS

Istituto Superiore di Sanità

 

Kontaminující látky z výroby

DTU

Danmarks Tekniske Universitet

WEB

Rezidua pesticidů

(obilniny a krmiva)

DTU

Danmarks Tekniske Universitet

WEB

Rezidua pesticidů

(potraviny živočišného původu a komodity s vysokým obsahem tuku)

CVUA

Chemische und Veterinäruntersuchungsamt

WEB

Rezidua pesticidů

(ovoce a zelenina, včetně komodit s vysokým obsahem vody a kyselin)

LAGV

Laboratorio Agroalimentario de la Generalitat Valenciana

WEB

Rezidua pesticidů

(metody prokazování jediného rezidua)

CVUA

Chemische und Veterinäruntersuchungsamt

WEB

Rezidua veterinárních léčiv a kontaminujících látek v potravinách živočišného původu

(Příloha I, skupina B3c Směrnice 96/23/ES)

ISS

Istituto Superiore di Sanità

 

Rezidua veterinárních léčiv a kontaminujících látek v potravinách živočišného původu

(Příloha I, skupina A 1 2 3 4, B2d, B3d Směrnice 96/23/ES)

RIKILT

Nederlands instituut voor voedselveiligheid

WEB

Rezidua veterinárních léčiv a kontaminujících látek v potravinách živočišného původu

(Příloha I, skupina B1, B3e Směrnice 96/23/ES a karbadox a olachindox)

ANSES

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

WEB

Rezidua veterinárních léčiv a kontaminujících látek v potravinách živočišného původu

(Příloha I, skupina A5, B2 a b e Směrnice 96/23/ES)

BVL

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

WEB

Analýza a testování zoonóz (Salmonella)

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

WEB

Přenosné spongiformní encefalopatie (TSEs)

Konsorcium Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (IZSPLVA) a Istituto Superiore di Sanità (ISS)

WEB

II. Referenční laboratoře Společenství pro zdraví zvířat

Mor koní a katarální horečka ovcí

LCV

Laboratorios de Sanidad y Genética Animal

WEB

Africký mor prasat

CISA

Centro de Investigación en Sanidad Animal

WEB

Chřipka ptáků a Newcastleská choroba

IZSVe

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie

WEB

Nákazy mlžů

IFREMER

L’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer

WEB

Tuberkulóza skotu

VISAVET

Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria

WEB

Brucelóza

ANSES

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

WEB

Nákazy vyvolané capripoxviry

SCIENSANO

WEB

Klasický mor prasat

INSTITUT FüR VIROLOGIE

Institutes für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover

 

Nákazy koňovitých
(jiné než mor koní)

ANSES

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

WEB

Nákazy ryb a korýšů

DTU

Danmarks Tekniske Universitet

WEB

Slintavka a kulhavka

Konsortium ANSES & SCIENSANO

WEB

Zdraví včel

ANSES

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

WEB

Mor malých přežvýkavců

CIRAD

Recherche agronomique pour le développement

WEB

Vzteklina

ANSES

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail

WEB

 

Oficiální seznam Referenčních laboratoří EU (EN):
https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/european-union-reference-laboratories_en

 

Odkaz na původní článek