CS / EN

Národní referenční laboratoře

Národní referenční laboratoř

National Reference Laboratory

Sídlo

Address

Jmenována Ministerstvem zemědělství s účinností od

Appointed by the Ministry of Agriculture with effect from

I. NRL pro potraviny a krmiva / NRL for Food and Feed

1. NRL pro salmonely / NRL for

Salmonellae

Státní veterinární ústav Praha

State Veterinary Institute Prague

Sídlištní 136/24

165 03 Praha 6 – Lysolaje

1. 12. 2006

2. NRL pro Listeria

monocytogenes / NRL for Listeria monocytogenes

Státní veterinární ústav Jihlava

State Veterinary Institute in Jihlava

Rantířovská 93

586 05 Jihlava

1. 7. 2006

3. NRL pro koaguláza pozitivní

stafylokoky / NRL for coagulasis-

positive Staphylococci

Státní veterinární ústav Olomouc

State Veterinary Institute Olomouc

Jakoubka ze

Stříbra 1 779 00

1. 7. 2006

4. NRL pro Escherichia coli /

NRL for Escherichia coli

Státní veterinární ústav Praha

State Veterinary Institute Prague

Sídlištní 136/24

165 03 Praha 6 – Lysolaje

1. 5. 2020

5. NRL pro kampylobaktery /

NRL for Campylobacters

Státní veterinární ústav Olomouc

State Veterinary Institute Olomouc

Jakoubka ze

Stříbra 1 779 00

1. 7. 2006

6. NRL pro antimikrobiální

rezistenci / NRL for antimicrobial

resistance

Státní veterinární ústav Praha

State Veterinary Institute Prague

Sídlištní 136/24

165 03 Praha 6 – Lysolaje

1. 7. 2006

7. NRL pro sledování reziduí

veterinárních léčiv / NRL for the

monitoring of residues of

veterinary drugs

Ústav pro státní kontrolu veterinárních

biopreparátů a léčiv

Institute for State Control of Veterinary

Biologicals and Medicines

Hudcova 56 A

621 00 Brno

1. 12. 2006

8. NRL pro mykotoxiny a další

přírodní toxiny, barviva, antibakteriální (inhibiční) látky a rezidua veterinárních léčiv / NRL

for mycotoxins and other

antibacterial (inhibitory)

substances and residues of

veterinary drugs

Státní veterinární ústav Jihlava

State Veterinary Institute in Jihlava

Rantířovská 93

586 05 Jihlava

1. 12. 2006

9. NRL pro chemické prvky a pro

kovy a dusíkaté látky / NRL for

chemical elements and for metals

and nitrogen compounds

Státní veterinární ústav Olomouc

State Veterinary Institute Olomouc

Jakoubka ze

Stříbra 1 779 00

25. 4. 2018

10. NRL pro rezidua pesticidů a

PCB / NRL for pesticide and PCB residues

Státní veterinární ústav Praha

State Veterinary Institute Prague

Sídlištní 136/24

165 03 Praha 6 – Lysolaje

1. 7. 2006

11. NRL pro kontaminující látky z

výroby / NRL for processing contaminants

Státní veterinární ústav Praha

State Veterinary Institute Prague

Sídlištní 136/24

165 03 Praha 6 – Lysolaje

25. 4. 2018

12. NRL pro BSE a animální

transmisivní encefalopatie / NRL for BSE and transmissible encephalopaties

Státní veterinární ústav Jihlava

State Veterinary Institute in Jihlava

Rantířovská 93

586 05 Jihlava

1. 12. 2006

13. NRL pro maso a masné

výrobky / NRL for meat and meat products

Státní veterinární ústav Jihlava

State Veterinary Institute in Jihlava

Rantířovská 93

586 05 Jihlava

1. 12. 2006

14. NRL pro parazity / NRL for

parasites

Státní veterinární ústav Olomouc

State Veterinary Institute Olomouc

Jakoubka ze

Stříbra 1 779 00

1. 1. 2008

15. NRL pro halogenované

perzistentní organické znečišťující

látky v krmivech a potravinách

/ NRL for halogenated

persistent organic pollutants

(POPs) in feed and food

Státní veterinární ústav Praha

State Veterinary Institute Prague

Sídlištní 136/24

165 03 Praha 6 – Lysolaje

25. 4. 2018

16. NRL pro viry přenášené

potravou / NRL for foodborne viruses

Státní veterinární ústav Jihlava

State Veterinary Institute in Jihlava

Rantířovská 93

586 05 Jihlava

29. 1. 2018

17. NRL pro sledování

mořských biotoxinů / NRL for monitoring of marine biotoxins  

Státní veterinární ústav Jihlava

State Veterinary Institute in Jihlava

Rantířovská 93

586 05 Jihlava

2. 7. 2018

 

18. NRL pro živočišné proteiny v krmivech/NRL for animal proteins in feed

 

Státní veterinární ústav Jihlava

State Veterinary Institute in Jihlava

Rantířovská 93

586 05 Jihlava

10.11.2020

II. NRL pro zdraví zvířat / NRL for Animal Health

19. NRL pro klasický mor prasat

a africký mor prasat / NRL for

Classical swine fever and African

swine fever

Státní veterinární ústav Jihlava

State Veterinary Institute in Jihlava

Rantířovská 93

586 05 Jihlava

1. 12. 2006

20. NRL pro aviární influenzu a

newcastleskou chorobu / NRL for

Avian influenza and Newcastle

disease

Státní veterinární ústav Praha

State Veterinary Institute Prague

Sídlištní 136/24

165 03 Praha 6 – Lysolaje

1. 12. 2006

21. NRL pro slintavku a kulhavku

a vezikulární choroby zvířat /

NRL for Foot-and-mouth disease

and vesicular diseases of

animals

Státní veterinární ústav Praha

State Veterinary Institute Prague

Sídlištní 136/24

165 03 Praha 6 – Lysolaje

1. 12. 2006

22. NRL pro virové choroby ryb /

NRL for viral diseases of fish

Státní veterinární ústav Jihlava

State Veterinary Institute in Jihlava

Rantířovská 93

586 05 Jihlava

1. 5. 2020

23. NRL pro vzteklinu / NRL for

Rabies

Státní veterinární ústav Praha

State Veterinary Institute Prague

Sídlištní 136/24

165 03 Praha 6 – Lysolaje

1. 7. 2007

24. NRL pro katarální horečku

ovcí / NRL for Bluetongue

Státní veterinární ústav Jihlava

State Veterinary Institute in Jihlava

Rantířovská 93

586 05 Jihlava

1. 12. 2006

25. NRL pro brucelózu / NRL for

Brucellosis

Státní veterinární ústav Olomouc

State Veterinary Institute Olomouc

Jakoubka ze

Stříbra 1 779 00

1. 12. 2006

26. NRL pro tuberkulózu,

paratuberkulózu a ostatní mykobakteriózy / NRL for Tuberculosis, Paratuberculosis

and other mybobaterioses

Státní veterinární ústav Praha

State Veterinary Institute Prague

Sídlištní 136/24

165 03 Praha 6 – Lysolaje

1. 12. 2006

27. NRL pro infekční bovinní

rinotracheitidu (IBR/IPV) / NRL

for Infectious bovine

rhinotracheitis (IBR/IPV)

Státní veterinární ústav Jihlava

State Veterinary Institute in Jihlava

Rantířovská 93

586 05 Jihlava

1. 12. 2006

28. NRL pro infekční nemoci

koní / NRL for infectious

diseases of horses

Státní veterinární ústav Praha

State Veterinary Institute Prague

Sídlištní 136/24

165 03 Praha 6 – Lysolaje

1. 3. 2011

29. NRL pro zdraví včel / NRL for

bee health

Státní veterinární ústav Olomouc

State Veterinary Institute Olomouc

Jakoubka ze

Stříbra 1 779 00

1. 2. 2012

30. NRL pro nákazy vyvolané

capripoxviry (nodulární dermatitida a neštovice ovcí a koz) / NRL for Capripoxviruses

for sheeppox and goatpox and

Lumpy skin disease

Státní veterinární ústav Praha

State Veterinary Institute Prague

Sídlištní 136/24

165 03 Praha 6 – Lysolaje

1.3.2018

31. NRL pro mor malých

přežvýkavců / NRL for Peste des Petits Ruminants

Státní veterinární ústav Praha

State Veterinary Institute Prague

Sídlištní 136/24

165 03 Praha 6 – Lysolaje

20. 8. 2018

32. NRL pro mor koní / NRL for African Horse Sickness

 

Státní veterinární ústav Jihlava

State Veterinary Institute in Jihlava

Rantířovská 93

586 05 Jihlava

20. 11. 2018

Odkaz na původní článek