CS / EN

Spolupráce se středními a vysokými školami veterinárního zaměření

 

Pro studenty SŠ


Soutěž středních škol s veterinárním zaměřením „Pohár ústředního ředitele Státní veterinární správy“

Již od roku 2007 připravuje každoročně Státní veterinární správa soutěž pro střední školy s veterinárním zaměřením „Pohár ústředního ředitele Státní veterinární správy“. Popularita této soutěže rok od roku stoupá, což se projevuje nejen na rostoucím počtu soutěžících škol, ale také na mezinárodní účasti středních škol ze Slovenska. Čtyřčlenná družstva studentů z jednotlivých škol se postupně „utkají“ ve čtyřech disciplínách – dvě tematicky zaměřené prezentace, znalostní test a odborná praktická část v laboratořích. Výkony soutěžících hodnotí pětičlenná porota složená z renomovaných odborníků z různých institucí veterinárního oboru. Předsedkyní poroty je zpravidla doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D., děkanka Fakulty veterinární hygieny a ekologie, přednostka Ústavu hygieny a technologie vegetabilních potravin VFU v Brně. Složení zbývajících členů poroty se mění. Jsou jimi zástupci Státní veterinární správy, Státního veterinárního ústavu Praha, Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v Brně, Asociace veterinárních lékařů apod. Díky složení poroty, ale i díky výborné připravenosti studentů, je zajištěna vysoká odborná úroveň soutěže. Soutěž se koná na podzim ve Školicím středisku Státního veterinárního ústavu Praha v Lysolajích. V rámci doprovodného vzdělávacího a společenského programu absolvovali studenti v minulých ročnících mimo jiné návštěvu pražské zoologické zahrady se zajímavou přednáškou hlavního veterinárního lékaře MVDr. Romana Vodičky.

Pro studenty VŠ

 
Chcete si vyzkoušet práci veterinárního inspektora přímo „v terénu“? Chcete se učit od zkušených odborníků? Chcete nahlédnout pod pokličku státní služby v oboru veterinární hygieny a ochrany zdraví a pohody zvířat?

Státní veterinární správa nabízí studentům veterinárních oborů možnost absolvovat povinné odborné stáže na pracovištích krajských veterinárních správ. Informujte se o možnostech u personalistů dle zvolené krajské veterinární správy.

Odkaz na původní článek