CS / EN

Nabídka pracovních míst

V nabídce pracovních míst jsou zveřejněna výběrová řízení na pracovní pozice, které zákon o státní službě vylučuje ze své působnosti, případně výběrová řízení na služební místa, která lze dočasně obsadit zaměstnanci v pracovním poměru (nejčastěji z důvodu dočasného nahrazení státního zaměstnance na služebním místě, který je dlouhodobě nemocen, na mateřské či rodičovské dovolené nebo vyslán na dlouhodobou stáž do zahraničí). Tato výběrová řízení jsou vedena v souladu s ustanoveními zákoníku práce.

Budete-li vykonávat činnosti na služebním místě v pracovním poměru, nevstupujete do státní služby, ale přesto dočasně užíváte výhody státního zaměstnance. Podstatným faktorem je časová omezenost pracovního poměru na dobu určitou. Může to být příležitost vyzkoušet si práci ve státním sektoru a rozšířit si znalosti z této sféry. Do budoucna máte dveře pro vstup do služebního poměru otevřené. Státní veterinární správa navíc nabízí zaměstnancům v pracovním poměru možnost složit úřednické zkoušky na náklady úřadu ještě před vstupem do služebního poměru.

Jestliže Vás některá nabízená pozice zaujala, zašlete svůj strukturovaný životopis s motivačním dopisem personalistovi příslušného organizačního útvaru.

 

Aktuální nabídky pracovních míst

Odkaz na původní článek