CS / EN
22.07.2022

Jednání pracovní skupiny Potsdam pod vedením ČR o možnostech vývozu veterinárního zboží do třetích zemí

20.7. 2022 se uskutečnilo první jednání pracovní skupiny Potsdam (Postupimská skupina) pod vedením České republiky. Tato pracovní skupina zasedá zpravidla 3x během půl roku a řeší aktuální překážky vývozu veterinárního zboží do třetích zemí.  Členské státy mají možnost společně s Evropskou komisí (EK) koordinovat jednotný postup při vyjednání se třetími zeměmi.

Některé třetí země (státy mimo EU) stále nepovažují Evropskou unii za jednu entitu a snaží se vyjednávat s jednotlivými členskými státy (ČS) na bilaterální úrovni, což může vést k nerovným obchodním příležitostem. Nutno podotknout, že Evropské komisi se za podpory ČS podařilo v posledních letech dosáhnout na tomto poli značného pokroku, zejména díky dohodám o volném obchodu uzavřenými mezi EU a některými třetími zeměmi. Dohody obsahují SPS (veterinární a rostlinolékařskou) kapitolu, která zakotvuje pravidla tzv. pre-listingu (předběžné zařazení podniků do registru s možností vyvážet, aniž by musely absolvovat audit, uznávání EU jako celku, vyjednávání harmonizovaných vývozních osvědčení společných pro celou EU, pravidla uznávání regionalizace/zónování).

Komplikovaná jednání jsou zejména s asijskými zeměmi (Čína, Japonsko, Jižní Korea, Vietnam). Výrazný posun nastal v minulých měsících při jednáních s Japonskem a Jižní Koreou, které začaly řešit schvalovací procedury s celou EU jednotně. S Japonskem byly nastaveny jednotné procedury pro vývoz masa a mléčných výrobků. Během letošního léta probíhá systémový audit EU, který má vyhodnotit pravidla regionalizace u vysoce patogenní ptačí chřipky (HPAI). Pokud bude výsledek pozitivní, Japonsko uzná regionalizaci prováděnou v souladu s EU legislativou, z čehož budou těžit všechny státy vyvážející drůbež, ptáky chované v zajetí a drůbeží produkty.

Jižní Korea provedla na jaře t.r. systémový audit v EU zaměřený na regionalizaci u HPAI a afrického moru prasat, kterému předcházelo vyplnění dotazníků EK i členskými státy. Audit dopadl dobře, systém regionalizace v EU byl Jižní Koreou schválen, což opět umožní vyvážet státům zasaženým africkým morem prasat a HPAI. V oblasti vývozu potravin dojednává Evropská komise harmonizovaná osvědčení pro vývoz masných, mléčných a vaječných výrobků. Korea navrhla možnost jejich budoucí el. certifikace.

 

 

Jednání Postupimské skupiny

Odkaz na původní článek