CS / EN

Přeprava

 

Veterinární osvědčení k přemístění včel mimo území kraje

Veterinární osvědčení k přemístění včelstev mimo území kraje (1,5 MB)

 

Veterinární osvědčení a zdravotní potvrzení k přemístění zvířete

Veterinární osvědčení a zdravotní potvrzení k přemístění zvířete (186,4 KB)

Související legislativa

Vyhláška č. 342/2012 Sb.

 

Rejstřík vozidla pro přepravu zvířat

Rejstřík vozidla pro přepravu zvířat (86,8 KB)
Rejstřík vozidla pro přepravu zvířat (česky a anglicky) (90,2 KB)

 

Dotazník dopravce – ostatní zvířata

Dotazník dopravce - ostatní zvířata (65,4 KB)

 

Dotazník dopravce – přeprava koňovitých, skotu, ovcí, koz a prasat

podle cl. 18 narízení Rady (ES) c. 1/2005, pro osvědčení o schválení silničních dopravních prostředků, používaných pro dlouhotrvající přepravu (TYP 2)

Dotazník dopravce - přeprava koňovitých, skotu, ovcí, koz a prasat (84,6 KB)

 

Seznam průkazů osob přepavujících zvířata

pro získání Povolení dopravce podle nařízení Rady (ES) č. 1/2005

Seznam průkazů osob přepavujících zvířata (136,7 KB)

 

Kniha jízd podle nařízení Rady (ES) č. 1/2005

Doklad určený pro přepravu zvířat při dlouhotrvajících cestách (tzn. nad 8 hodin).

Tento kniha jízd nemá s obecně známou knihou jízd („staskou“) nic společného. Skládá z několika částí, které jsou níže ke stažení. Všechny musí mít řidič/průvodce v příslušném počtu kopií s sebou, samozřejmě řádně vyplněné.

Věnujte zvláštní pozornost části „Poučení“ a důsledně dodržujte pokyny v něm uvedené!

Poučení (46,0 KB)
Plánování (111,2 KB)
Místo odeslání (64,8 KB)
Místo určení (89,9 KB)
Prohlášení dopravce (83,7 KB)
Zpráva o mimořádných událostech (82,0 KB)

 

Žádost o povolení dopravce živých zvířat

Žádost o povolení dopravce živých zvířat (192,2 KB)

Související legislativa

Vyhláška MZe č. 4/2009 Sb

Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97

Odkaz na původní článek