CS / EN

VI. Požadavky pro cestování s ostatními zvířaty v zájmovém chovu

Pro cestování s ostatními zvířaty musí být splněny následující požadavky:

 

Cestování s ostatními zvířaty v zájmovém chovu z České republiky do členských států EU a do třetích zemí

Pro cestování s ostatními zvířaty v zájmovém chovu do členských států EU a do třetích zemí musí být splněny podmínky stanovené kompetentní veterinární autoritou konkrétní země. Aktuální veterinární podmínky zjišťuje vždy osoba doprovázející zvíře v zájmovém chovu – a to buď přímo u kompetentní veterinární autority, nebo na zastupitelském úřadě dané země.

Informace o podmínkách cestování s ostatními zvířaty v zájmovém chovu do jednotlivých členských států EU také naleznete na internetových stránkách Evropské komise.

 

Cestování s ostatními zvířaty v zájmovém chovu do České republiky z členských států EU

Pro cestování s ostatními zvířaty v zájmovém chovu do České republiky z členských států EU neexistují žádná omezení, pokud místo původu zvířat nepodléhá omezujícím nebo zakazujícím veterinárním opatřením vztahujícím se na zvířata daného druhu.

Zvířata musí být doprovázena svým majitelem nebo oprávněnou osobou a nesmí být určena k prodeji.

 

Cestování s ostatními zvířaty v zájmovém chovu do České republiky ze třetích zemí

Pro cestování s ostatními zvířaty v zájmovém chovu do České republiky ze třetích zemí neexistují žádná omezení, pokud místo původu zvířat nepodléhá omezujícím nebo zakazujícím veterinárním opatřením vztahujícím se na zvířata daného druhu. V tomto případě (vyjma neobchodního přesunu ptáků v zájmovém chovu) Česká republika nestanovuje žádné veterinární podmínky.

Zvířata musí být doprovázena svým majitelem nebo oprávněnou osobou a nesmí být určena k prodeji.

Maximální počet zvířat v zájmovém chovu, která mohou majitele nebo oprávněnou osobu v rámci jednoho neobchodního přesunu doprovázet, je 5 ks zvířat.

Pro poskytnutí základních informací k podmínkám dovozu ptáků v zájmovém chovu kontaktujte Státní veterinární správu prostřednictvím epodatelna@svscr.cz.

Pravidla neobchodního přesunu ptáků v zájmovém chovu z určitého území nebo ze třetí země do EU platné od 1. 1. 2022 (248,0 KB)
Odkaz na původní článek