CS / EN

II. Cestování se zvířaty v zájmovém chovu z České republiky do třetích zemí

Pro cestování se zvířetem mimo území EU musí být splněny dovozní podmínky stanovené kompetentní veterinární autoritou konkrétní třetí země. Aktuální veterinární podmínky pro vývoz by si měla zjistit vždy osoba doprovázející zvíře v zájmovém chovu – a to buď přímo u kompetentní veterinární autority nebo na zastupitelském úřadě dané třetí země.

Níže jsou uvedené odkazy na webové stránky kompetentních autorit některých třetích zemí, které SVS informovaly o svých podmínkách dovozu zvířat v zájmovém chovu:

 

V případě, že třetí země dovozu vyžaduje vystavení veterinárního osvědčení a nemá specifikovány vlastní dovozní podmínky, lze pro cestování se psy nebo kočkami, za předpokladu obdržení souhlasu kompetentní veterinární autority dané třetí země, použít obecné veterinární osvědčení pro psy a kočky.

V případě neobchodního přesunu zvířat v zájmovém chovu jsou podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, místně příslušnou krajskou veterinární správou Státní veterinární správy účtovány tyto správní poplatky:

  • za vydání veterinárního osvědčení k vývozu za jedno zvíře: 50 Kč,
  • za vydání veterinárního osvědčení k vývozu za více než jedno zvíře 100 Kč,
  • za úřední ověření pasu nebo jiného identifikačního dokladu zvířete: 50 Kč.

 

V případně přesunu do třetí země přes některý z členských států EU musí být splněny podmínky pro přesun v rámci EU uvedené v následujícím odkazu:
Cestování se psy, kočkami a fretkami z České republiky do členských států EU

 

Podmínky pro zpětný návrat do ČR naleznete na příslušném odkazu níže:
a) Cestování se psy, kočkami a fretkami do České republiky z vyjmenovaných třetích zemí  – Vyjmenované třetí země (385,4 KB)

b) Cestování se psy, kočkami a fretkami do České republiky z ostatních třetích zemí

Odkaz na původní článek