CS / EN

2019

06.10.2020

Evropská komise schválila ČR coby zemi prostou IBR

Evropská komise schválila ČR jako zemi prostou infekční bovinní rinotracheitidy (IBR). Při projednávání žádosti ČR o udělení statusu na jednání stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva (SCoPAFF) v minulém týdnu neuplatnila proti české žádosti námitky žádná z členských zemí. Získání statusu je významné zejména z hlediska zahraničního obchodu.

Celý článek